Alle artikler fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Nyt direktiv sætter retning for et grønnere byggeri i Europa

Nyt direktiv sætter retning for et grønnere byggeri i Europa

Tirsdag vedtog Europa-Parlamentet den længe ventede plan for, hvordan den europæiske byggebranche over de kommende år skal nedbringe deres klimaaftryk. Bygningsdirektivet, Energy Performance of Buildings Directive 2024, medfører blandt andet,...

Det haster at få fastlagt nye klimakrav til byggeriet

Det haster at få fastlagt nye klimakrav til byggeriet

Af Annemarie Munk Riis, Rådet for Bæredygtigt Byggeri; Bjarke Møller, Rådet for Grøn Omstilling; Gitte K. Nielsen, Danske Tegl; Henrik Friis, Byg, Teknik & Service i Dansk Erhverv; Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende...

Uklare krav til klimaneutralt byggeri kræver handling

Uklare krav til klimaneutralt byggeri kræver handling

Af Ib Enevoldsen, managing director, Rambøll Danmark og formand for MOLIO; Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Per Aarsleff Holding A/S og formand for Klimapartnerskabet for Bygge- og Anlægssektoren; Claus Bering, adm....

Debat: 9 organisationer i byggeriet

Debat: 9 organisationer i byggeriet

Af Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen, Palle Thomsen, adm. direktør Brancheforeningen Danske Byggecentre, Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen, Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder, Henrik Garver,...

Nye tal spår, at rådgivere klarer sig gennem krisen

Nye tal spår, at rådgivere klarer sig gennem krisen

2021 blev – på linje med 2020 - et stærkt år for de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. Det viser tallene i den årlige statistiske branchebeskrivelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Og det...

LCA på bygninger

LCA på bygninger

Her på siden kan du blive klogere på LCA. Vi har samlet vejledninger, videoer, tutorials og webinarer, hvor du kan dykke ned i emnet. En livscyklusvurdering (LCA) er en standardiseret metode til at identificere den totale miljømæssige...

Nye tal advarer om potentiel boligmangel

Nye tal advarer om potentiel boligmangel

En aktuel konjunkturmåling fra FRI viser, at markedet for boligbyggeri bremser op. Udbuddet af nye boliger står til at falde i de kommende år, og der er ingen tegn på, at efterspørgslen skulle gøre det samme. Det kunne være...

En CO2-afgift reducerer ikke udledningerne i byggesektoren

En CO2-afgift reducerer ikke udledningerne i byggesektoren

Af Jesper Ring, Dominia; Morten Zimmermann, EKJ; Mads Jensen Møller, Nordiq Group; Andreas Qvist Secher, Rambøll og Karoline Geneser, MOE. De er alle medlem af specialistgruppen for bæredygtighed i Foreningen af Rådgivende...

Ukraine overtog dagsorden på FRI’s årsmøde

Ukraine overtog dagsorden på FRI’s årsmøde

Torsdag den 3. marts afviklede Foreningen af Rådgivende ingeniører, FRI generalforsamling og efterfølgende årsmøde, hvor fokus var på branchens absolut største udfordring lige nu, manglen på arbejdskraft. Men emnet...

Rådgivende ingeniører melder om markant vækst

Rådgivende ingeniører melder om markant vækst

Et boomende byggeri og øget klimaindsats har været medvirkende til en markant vækst hos de danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder 2021 – og det på trods af udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det viser...

Debat: Kan udbudsloven forbedres?

Debat: Kan udbudsloven forbedres?

Af Ulla Sassarsson, advokat og vicedirektør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, Hospital Drift og Arkitektur, januar 2022 Man skal jo aldrig starte med en spoiler – men FRIs medlemmer oplever i det store hele, at udbudsloven fungerer...

Vi skal indføre CO2-krav til byggeri i EU

Vi skal indføre CO2-krav til byggeri i EU

Grønt byggeri er centralt i den grønne omstilling. Danmark bør derfor arbejde hårdt for at få indført CO2-krav til byggeriet i den europæiske lovgivning. I bygningsdirektivet er det afgørende med fokus på den...

Udflytning af ingeniøruddannelse er reelt en nedlukning

Udflytning af ingeniøruddannelse er reelt en nedlukning

En udflytning af ingeniøruddannelsen Veje og Trafik fra Aalborg til Esbjerg kan ende med at betyde endnu færre af de ingeniører, som Danmark i højere grad kommer til at mangle i de kommende år, skriver Henrik Garver og Ulrik...

FRI Pressemeddelelse: Videnopgørelse – Rådgiver

FRI Pressemeddelelse: Videnopgørelse – Rådgiver

Pandemien ændrede drastisk den måde virksomhederne investerede i medarbejderne på – men resultaterne var forbløffende positive. Det viser den årlige Videnopgørelse fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der...

FRI Pressemeddelelse: Stor fremgang for branchen

FRI Pressemeddelelse: Stor fremgang for branchen

FRI årlige statistiske branchebeskrivelse giver et overblik over medlemsvirksomhedernes performance i det forgangne år. Den viser en rekordstor indtjening trods den undtagelsestilstand, Covid 19 resulterede i. Forklaringen skal blandt andet findes i den...

De­bat: Meldingen er klar – Vi står med et kæmpe ansvar

De­bat: Meldingen er klar – Vi står med et kæmpe ansvar

Bygge-og Anlægsbranchen har et stort fælles ansvar i de kommende års intensiverede kamp mod klimaforandringerne - fordi vi faktisk kan gøre en stor forskel. Det skriver adm. direktør i FRI, Henrik Garver, i et debatindlæg i...