Alle artikler fra Plesner
Agilitas completes sale of the Reconor Group

Agilitas completes sale of the Reconor Group

The pan-European mid-market private equity firm, Agilitas, along with other minority shareholders, have successfully completed the sale of the Reconor Group to a fund advised by Basalt Infrastructure Partners LLP. Plesner acted as a lead legal counsel for Agilitas on...

Seminar om datadrevet markedsføring

Seminar om datadrevet markedsføring

Plesner inviterer i samarbejde med JP/Politikens Hus A/S til seminar om datadrevet markedsføring mandag den 2. oktober 2023. Plesner og JP/Politikens Hus A/S inviterer til seminar om datadrevet markedsføring, hvor vi vil gennemgå juridiske, kommercielle og tekniske...

Ny lovgivning om minedrift i Grønland

Ny lovgivning om minedrift i Grønland

Ny omfattende lov om mineralske aktiviteter er vedtaget af Grønlands Landsting den 31. maj 2023 - forhold omkring markedsbehov og branchekrav er dog stadig uklare. Denne helt nye lov gælder for alle minedriftsaktiviteter i Grønland, undtagen karbonhydrider og lokale...

Nye afgørelser inden for entrepriseret

Nye afgørelser inden for entrepriseret

Vi har samlet en række nye og relevante afgørelser på entrepriseområdet, som kan være af relevans eller interesse for din virksomhed/organisation. Læs vores gennemgang af afgørelserne fra 1. kvartal 2023

Webinar: ESG i byggeriet

Webinar: ESG i byggeriet

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk "Conversations on Construction". Webinaret omhandler ESG i byggeriet og afholdes onsdag den 26. april 2023. ESG er efterhånden et mere og mere anvendt buzz word, herunder i særdeleshed i...

Plesner afholder international procedurekonkurrence for femte gang

Plesner afholder international procedurekonkurrence for femte gang

Foråret hos Plesner har igen budt på en stor og spændende begivenhed; en international "Pre-Moot"-konkurrence, som afholdes som optakt til "Vis Moot", der er verdens største og mest prestigefyldte voldgiftskonkurrence for jurastuderende. 10 internationale hold...

Østre Landsret tilsidesætter afgørelse fra Konkurrencerådet

Østre Landsret tilsidesætter afgørelse fra Konkurrencerådet

Landsretten har den 27. februar 2023 ophævet en afgørelse fra Konkurrencerådet om, at Deutz AG, der er tysk producent af togmotorer, og Deutz' danske eneforhandler, Diesel Motor Nordic (DMN), havde overtrådt konkurrencereglerne ved at hindre passivt salg og...

Plesner udvider partnerkredsen

Plesner udvider partnerkredsen

Det er med stor glæde, at vi pr. 1. januar 2023 har tilknyttet Anders Hermansen som ny partner og samtidig udnævner Sarah Schæffer, Kristoffer Thorborg, Janus Jepsen og Peter-Andreas Bodilsen som nye partnere.  Det nye år bliver fejret med en udvidelse af Plesners...

Lille spejl på væggen der, hvem er mest bæredygtig i landet her?!

Lille spejl på væggen der, hvem er mest bæredygtig i landet her?!

Den grønne omstilling er kommet for at blive. ESG, bæredygtighed og EU-taksonomi er buzz words, vi i ejendoms- og byggebranchen støder på i alle kontekster - og i stadigt stigende grad. Bæredygtighed er på dagsordenen hos samtlige større danske virksomheder, og...

Ny forordning om udenlandske subsidier

Ny forordning om udenlandske subsidier

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget en ny forordning, som vil give Europa-Kommissionen en række værktøjer til at håndtere udenlandske subsidier, der kan fordreje konkurrencen i det indre marked. Forordningen kan få væsentlig betydning for danske virksomheder,...

Webinar: Konkurser på byggepladsen

Webinar: Konkurser på byggepladsen

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk "Conversations on Construction". Webinaret omhandler konkurser på byggepladsen og afholdes onsdag d. 2. november 2022. I den seneste tid er der i dagspressen kommet stigende fokus på en forventet...

Plesners team på IBA-konferencen 2022

Plesners team på IBA-konferencen 2022

Plesner er med igen, når advokater fra hele verden mødes den 30. oktober - 4. november 2022 i Miami, Florida til IBA Annual Conference. Konferencen giver en unik mulighed for at udveksle seneste nyt om juridiske og forretningsmæssige forhold på et internationalt...

Baltic-Pipe rørledningen er nu officielt åbnet i Polen

Baltic-Pipe rørledningen er nu officielt åbnet i Polen

Gaz-Systems S.A. og Energinet har for nylig afsluttet etableringen af Baltic-Pipe rørledningen i Østersøen. Plesner har været rådgiver for Gaz-Systems gennem hele projektet. Plesner har over en længere årrække rådgivet Gaz-Systems S.A. (den polske...

Nyt lovforslag vil regulere “køb nu – betal senere”-kreditter

Nyt lovforslag vil regulere “køb nu – betal senere”-kreditter

Nyt høringsudkast til lovforslag vil medføre, at hidtil uregulerede "køb nu - betal senere"-kreditter fra den 1. januar 2023 omfattes af samme regulering som traditionelle forbrugerkreditprodukter. Foranlediget blandt andet af artikler i medierne om overgældsatte...

Danske studerende vinder Plesners internationale jurakonkurrence

Danske studerende vinder Plesners internationale jurakonkurrence

Plesner har for fjerde gang afholdt en international "Pre-Moot"-konkurrence som optakt til "Vis Moot", der er verdens største og mest prestigefulde voldgiftskonkurrence for jurastuderende. Blandt de 8 internationale hold blev det studerende fra Aarhus Universitet, som...

Etablering af dansk DesignNævn

Etablering af dansk DesignNævn

En række danske organisationer har stiftet DesignNævnet, der har til hensigt at behandle tvister om fremtoningsbeskyttelse af arkitektur, design og kunsthåndværk. Med det nye DesignNævn etableres et alternativ til anlæg af retssager ved domstolene, da nævnet kan...

Få din egen Plesner Entreprise Hotline

Få din egen Plesner Entreprise Hotline

Savner du svar på konkrete juridiske spørgsmål eller generel juridisk sparring i dit byggeprojekt? Så er der nu mulighed for at få hjælp via din egen Plesner Entreprise Hotline. Et dedikeret team af Plesner-jurister orienterer sig i dit byggeprojekt og står derefter...

Webinar: Ressourceknaphed i byggeriet

Webinar: Ressourceknaphed i byggeriet

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk - Conversations on Construction. Webinaret omhandler ressourceknaphed i byggeriet og afholdes torsdag d. 10. februar 2022. Coronapandemiens konsekvenser for byggeriets adgang til ressourcer er...

IT ved M&A-transaktioner

IT ved M&A-transaktioner

Plesner inviterer til seminar om IT ved M&A-transaktioner onsdag den 10. november 2021. IT spiller en stadig vigtigere rolle i flere og flere virksomheder. Når det gælder virksomhedsoverdragelser og IT-integration, er der ofte store summer på spil, men også store...

Webinar: Prisstigninger på materialer i byggeriet – del  II

Webinar: Prisstigninger på materialer i byggeriet – del II

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk - Conversations on Construction. Webinaret omhandler prisstigninger på materialer i byggeriet og afholdes onsdag den 3. november 2021. Vi afholdt i maj 2021 webinar om prisstigninger i...

Webinar: Prisstigninger på materialer i byggeriet

Webinar: Prisstigninger på materialer i byggeriet

Plesner inviterer til næste webinar i vores entrepriseretlige netværk - Conversations on Construction. Webinaret omhandler prisstigninger på materialer i byggeriet og afholdes tirsdag den 25. maj 2021 Byggebranchen har oplevet, og oplever stadig, kraftige...

EU-Kommissionens nye udkast til AI-forordning

EU-Kommissionens nye udkast til AI-forordning

21. april 2021 fremlagde EU-Kommissionen det længe ventede udkast til forordning om regulering af kunstig intelligens (AI-Forordningen). Udkastet bygger på en række betænkninger mv. fra EU-Kommissionen, og har ikke mindst til formål at sikre borgernes tillid til...

Kommunal bygherre erstatningspligtig for forstyrrelse af entreprenør

Kommunal bygherre erstatningspligtig for forstyrrelse af entreprenør

Plesner vinder principiel voldgiftssag for totalentreprenør - prisstigning på over 50% for forstyrrelser m.v. - kommune og børsnoteret udviklingsselskab solidarisk erstatningsansvarlige for meget betydelig forsømmelse Et byggeprojekt på 8.300 m2 med butikker og et...

Planlægning til støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder

Planlægning til støjfølsom anvendelse i støjbelastede områder

Afgørelser fra Planklagenævnet viser, at planlovens regler om planlægning til støjfølsom anvendelse i støjfølsomme områder kan volde besvær for byplanlæggere og udviklere i praksis. Reglerne har navnlig betydning, når det kommer til at finde plads til boliger. Der kan...