Alle artikler fra UGENS DOM
UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

UGENS DOM: Hvornår er der aftalt totalentreprise?

Sagens faktum I sommeren 2018 indgik bygherre (BH) og entreprenør (E) en entrepriseaftale om opførelsen af taglejligheder på to ejendomme. Efter opførelsen opstod der en aftaleretlig uenighed mellem parterne om, hvorvidt E var totalentreprenør eller hovedentreprenør....

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGENS DOM: Hvornår er der tale om funktionsudbud?

UGD 2023.10.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en hovedentreprenør vedrørende ansvaret for valg af indfatningsvæg. Der henvises tillige til en hurtig afgørelse af 8. juni 2021. Hovedentreprenør...

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGENS DOM: Gælder der lempeligere beviskrav for vandskader?

UGD 2022.39.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en totalentreprenør og en leverandør vedrørende en opstået vandskade. Totalentreprenør (TE) indgik en leveranceaftale med leverandør (L) om levering af dæk, tag og...

UGENS DOM: Ejendomsselskab reklamerede for sent over fakturaer

UGENS DOM: Ejendomsselskab reklamerede for sent over fakturaer

UGD 2022.37.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juli 2021, og vedrører en tvist mellem et ejendomsselskab og en stilladsentreprenør om fremsendte fakturaer og ejendomsselskabets eventuelle modkrav. Et ejendomsselskab indgik i 2017 en aftale med en...

UGENS DOM: Hovedentreprenør måtte bære risikoen for merudgift

UGENS DOM: Hovedentreprenør måtte bære risikoen for merudgift

UGD 2022.35.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en tvist mellem en hovedentreprenør og en bygherre vedrørende en ekstrabetaling.   Hovedentreprenør (HE) afgav i maj 2018 et tilbud på opførelse af et større boligkompleks på 117...

UGENS DOM: Reklamation skete efter den absolutte frist på 5 år

UGENS DOM: Reklamation skete efter den absolutte frist på 5 år

UGD 2021.39.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juni 2020, og vedrører en entreprenør og en rådgiver som blev frifundet for krav i anledning af mangler, da der ikke var reklameret inden for den absolutte frist på 5 år. Den 4. oktober 2011 indgik en...

UGENS DOM: Mangler ved pladsstøbt beton samt fortabt afhjælpningsret

UGENS DOM: Mangler ved pladsstøbt beton samt fortabt afhjælpningsret

UGD 2021.35.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo februar 2021, og vedrører mangler ved pladsstøbt beton samt fortabt afhjælpningsret. Sagen omhandlede en bygherre (BH) som antog en hovedentreprenør (HE) til at udføre en ny hovedbygning på BH’s ejendom,...

UGENS DOM: Hvornår er en betaling rettidig?

UGENS DOM: Hvornår er en betaling rettidig?

UGD 2021.32.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører hvornår der sker rettidig betaling. Spørgsmålet var, om der var sket rettidig betaling, når et beløb var trukket på bygherrens (BH) konto på forfaldsdagen, eller om betalingen...

UGENS DOM: Entreprenør tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse

UGENS DOM: Entreprenør tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse

UGD 2021.30.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio april 2021, og vedrører en entreprenør der fik tilkendt erstatning for bygherreforsinkelse. I december 2014 indgik en totalentreprenør (TE) og en bygherre en kontrakt om projektering og udførelse af et...

UGENS DOM: Hvornår er en reklamation for sen?

UGENS DOM: Hvornår er en reklamation for sen?

UGD 2021.28.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020, og vedrører en for sen reklamation over mangelfuld maling af leverede badekabiner. Mellem leverandør (L) og totalentreprenør (TE) opstod tvist, om L’s tilgodehavende for levering af...

UGENS DOM: Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?

UGENS DOM: Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?

UGD 2021.21.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en situation hvor der ikke forelå udbudsmangler som kunne give leverandør krav på ekstrabetaling. Et boligselskab ønskede i 2014 at ombygge 24 eksisterende lejligheder til 30...

UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?

UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?

UGD 2021.20.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entreprenørens indsigelsespligt (rådgivningspligt). I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på en bygherres (BH) ejendom. I maj udstedte E en...

UGENS DOM: Hvordan kan totalentreprenøren miste sin afhjælpningsret?

UGENS DOM: Hvordan kan totalentreprenøren miste sin afhjælpningsret?

UGD 2021.16.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører hvordan en totalentreprenør kan miste sin ret til afhjælpning. BH og TE indgik en aftale om opførelse af en lagerbygning, hvorefter BH påberåbte sig mangler som TE afviste. BH...