Alle artikler fra Voldgiftsnævnet
Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Voldgiftsnævnet har på ny samlet en lang række afgørelser, der er kort refereret i anden udgave af praksisnotatet vedrørende hurtige afgørelser/opmandsafgørelser, som vi nu deler med vores brugere.Notatet vedrører primært processuelle afgørelser om f.eks. forhandling...

G-sager skal anlægges via VBA Portalen

G-sager skal anlægges via VBA Portalen

Sager vedrørende sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed (G-sager) skal anlægges via VBA Portalen fra den 11. marts 2024. Dette sker som et led i Voldgiftsnævnets løbende udvidelse af portalens anvendelse, jf. tidligere nyheder.    Klager bedes oprette...

Voldgiftsnævnets nye statut

Voldgiftsnævnets nye statut

Voldgiftsnævnets bestyrelse har den 21. november 2023 vedtaget ”Statut 2024” med ikrafttræden 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt af Social-og Boligstyrelsen den 22. februar 2024. Ændringerne i den nye statut vedrører primært bestyrelsens sammensætning (§ 3),...

Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn

Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn

Voldgiftsnævnet har samlet en lang række processuelle afgørelser om syn og skøn, der er kort refereret i Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn nedenfor. Notatet vedrører primært, hvilke spørgsmål der kan stilles, og hvilke bilag der kan fremlægges, men...

Voldgiftsnævnets åbningstider jul og nytår 2023-24

Voldgiftsnævnets åbningstider jul og nytår 2023-24

Voldgiftsnævnet har som sædvanlig lukket d. 23. – 27. december, begge dage inklusiv. Den 28. december har vi åbent for hastesager fra kl. 9-15. Fra den 28. december 2023 kl. 16.00 til den 1. januar 2024 kl. 24.00 har Voldgiftsnævnet helt lukket grundet en omfattende...

Opdag VBA Portalen

Opdag VBA Portalen

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet! VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail....

Slet evt. mails vedr. delt mappe

Slet evt. mails vedr. delt mappe

Voldgiftsnævnet har fået en række henvendelser om mails fra medarbejdere fra nævnet eller andre om, at noget er delt, f.eks. ”Jens Jensen  delte “Jens Jensen” med dig” Se bort fra disse mails og slet dem. De udgår ikke fra Voldgiftsnævnet....

Vi søger medhjælper til receptionen

Vi søger medhjælper til receptionen

Holder du sabbatår eller ønsker et spændende deltidsarbejde med gode kolleger? Så kig med her! Vi søger nemlig lige nu en positiv, engageret og selvstændig medhjælper til at varetage en række vigtige funktioner i vores reception. Stillingen kræver, at man har et...

Voldgiftsnævnet søger nye studerende

Voldgiftsnævnet søger nye studerende

Læser du jura eller går du på en relevant fagteknisk uddannelse, er du velkommen til at sende os en ansøgning eller kontakte os ved spørgsmål. Ansøgningsfristen er den 18. august 2023, men vi holder løbende samtaler, så søg gerne allerede nu. Vi ser frem til at høre...

Voldgiftsnævnet søger nye studenter

Voldgiftsnævnet søger nye studenter

Læser du jura eller går du på en anden relevant fagteknisk uddannelse, er du velkommen til at sende os en ansøgning eller kontakte os ved spørgsmål. Ansøgningsfristen er den 18. august 2023, men vi holder løbende samtaler, så søg gerne allerede nu. Vi ser frem til at...

Hastesager på VBA Portalen

Hastesager på VBA Portalen

Fremover vil nye hastesager om syn og skøn (A-sager) være på VBA Portalen. Rekvirenten bedes oprette sagen via portalen og lægge begæring, skønstema og bilag på portalen i mappen ’Udkast til skønstemaer og udkast til skønsbilag mv.’. Sagen behandles lige så hurtigt...

Sager ved voldgiftsnævnet i 2022

Sager ved voldgiftsnævnet i 2022

Voldgiftsnævnets statistik for 2022 er nu tilgængelig. Se oversigten nedenfor. I 2022 var antallet af voldgiftssager (inkl. forenklet voldgift) og sager om syn og skøn nogenlunde på samme niveau som i 2021, dvs. omkring hhv. ca. 300 voldgiftssager og ca. 250 sager om...

Ny dokumentportal i Voldgiftsnævnet

Ny dokumentportal i Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet har nu etableret sin egen dokumentportal – VBA Portalen. Alle sagstyper kan anlægges gennem VBA Portalen, og alle involverede aktører, advokater, parter, dommere og skønsmænd, kan uploade og tilgå de af sagens dokumenter, de er berettiget til at se,...

Voldgiftsnævnets 50-års jubilæum

Voldgiftsnævnets 50-års jubilæum

Voldgiftsnævnet blev nedsat med AB 72 og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet har siden arbejdet for at bistå bygge- og anlægsbranchen med håndtering af tvister. Det startede med voldgift og syn og skøn, men senere kom også sagkyndige beslutninger...

Informations- og dialogmøder 2023

Informations- og dialogmøder 2023

Som et af nævnets tiltag for at sikre, at Voldgiftsnævnets skønsmænd er bedst muligt klædt på til opgaverne, afholdes hvert år flere arrangementer for både nye- og erfarne skønsmænd. I 2023 afholdes møderne som heldagsarrangementer, hvor der om formiddagen afholdes et...

Voldgiftsnævnet søger jurister

Voldgiftsnævnet søger jurister

Brænder du for entrepriseretten, er du god til at styre processer og har du god beslutningskraft, kunne en af stillingerne som jurist i Voldgiftsnævnet være noget for dig. Vi har i nævnet fokus på et godt arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og familieliv. Læs...

Ændrede priser ved Voldgiftsnævnet

Ændrede priser ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnets gebyrer, afgifter og tillæg stiger pr. 1. september 2022. Gebyret for sagernes opstart øges fra 3.000 kr. til 4.000 kr. Serviceafgiften, der udgør betalingen for sekretariatets løbende arbejde, stiger for alle sagstyper mellem 2.000 – 3.000 kr. Der...

Møde i kontaktudvalget

Møde i kontaktudvalget

Referat af årets møde i kontaktudvalget mellem Voldgiftsnævnet og Danske Advokater kan nu læses nedenfor. På mødet blev et øget konfliktniveau i sagerne drøftet, idet foreløbige tal fra nævnet indikerer, at der er  sket en stigning i antallet af afgørelser, herunder...

Falske e-mails om betaling

Falske e-mails om betaling

Voldgiftsnævnet skal advare mod falske e-mails, der angiveligt er sendt fra voldgift@voldgift.dk, hvor der anmodes om overførsel af et beløb, idet man enten skal klikke på et link eller sende penge på anden vis. Man kan i forlængelse af mailadressen se, at den ikke er...

Nye tal fra VBA

Nye tal fra VBA

Ny statistik for 2021 er nu tilgængelig. Der ses i 2021 et øget brug af AB-18 og nævnets nye procesregler fra 2018. Mægling, mediation og forenklet voldgift, begynder således at vinde indpas, og antallet af disse sager er steget i 2021. Der er sket et fald i nye...

E-mails fra Voldgiftsnævnet

E-mails fra Voldgiftsnævnet

Der er desværre opstået en teknisk fejl i forbindelse med indlægning af oplysning om nye medarbejdere på nævnets hjemmeside. Fejlen vil blive rettet. Vi beklager ulejligheden med notifikationer i e-mails herom. 05.04.2022

Voldgiftsnævnet søger jurist

Voldgiftsnævnet søger jurist

Brænder du for entrepriseretten, er du god til at styre processer og har du god beslutningskraft, kunne stillingen som jurist i Voldgiftsnævnet være noget for dig. Vi har i nævnet fokus på et godt arbejdsmiljø og balance mellem arbejdsliv og familieliv. Læs mere i...

Voldgiftsnævnet søger stud.jur.

Voldgiftsnævnet søger stud.jur.

Som Stud.jur. i Voldgiftsnævnet vil du indgå i det juridiske team og bistå med forskelligartede opgaver – både faste opgaver og ad-hoc. Du vil arbejde med entrepriseretten, herunder syn og skøn, og få ansvaret for kontakten til de mange dygtige skønsmænd, som...

Voldgiftsnævnet søger dygtig sekretær

Voldgiftsnævnet søger dygtig sekretær

Vi har travlt og søger derfor en dygtig sekretær med en positiv indstilling til arbejdet og kolleger. Voldgiftsnævnets sekretærer fungerer som sagsbehandlere med ansvar for processtyringen i egne sager og sikrer fremdrift i sagerne, registrerer post og sagsskridt....

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår

Mellem jul og nytår vil Voldgiftsnævnet være at træffe den 28.- 30. december 2021 ved en mindre bemanding. Ved hastende sager bedes dette angivet i henvendelsen, ligesom vi kan kontaktes telefonisk på hovednummeret 33 13 37 00 mellem kl. 9.00 – kl. 15.00. Vi holder...

Voldgiftsnævnets bestyrelse

Voldgiftsnævnets bestyrelse

Voldgiftsnævnets bestyrelse består af 13 medlemmer med solid erfaring fra de forskellige dele af bygge-og anlægsbranchen. Voldgiftsnævnets formand, kontorchef Anette Gothard Mikkelsen, Bygningsstyrelsen, er udpeget af den tidligere Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelse....

Nyhed om coronasituationen

Nyhed om coronasituationen

På grund af den nye situation som følge af COVID-19 og coronapassets genindførelse skal Voldgiftsnævnet opfordre til, at mødedeltagere ved voldgiftssager og skønsforretninger mv. har et gyldigt coronapas. Man bør således lade sig teste inden fremmøde, hvis man ikke er...

Nye falske e-mails i nævnets sager

Nye falske e-mails i nævnets sager

Der er på ny falske e-mails i omløb i en række konkrete sager ved Voldgiftsnævnet. Der er tale om de samme sager som i september, da problemet opstod. De pågældende e-mails fremstår som sendt fra en part på sagen, hvor der i et lidt usædvanligt sprogbrug opfordres til...

Ny dom fra Højesteret om syn og skøn

Ny dom fra Højesteret om syn og skøn

Højesteret har den 1. oktober 2021 afsagt en dom, hvor det er slået fast, at syn og skøn, der udmeldes af Voldgiftsnævnet, ikke er omfattet af voldgiftsloven. Sagen vedrørte syn og skøn i en såkaldt A-sag. Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside. De afgørelser, som...

Falske e-mails i nævnets sager

Falske e-mails i nævnets sager

Der er falske e-mails i omløb i en række konkrete sager ved Voldgiftsnævnet. De pågældende e-mails fremstår som sendt fra en part på sagen, hvor der i et lidt usædvanligt sprogbrug opfordres til at klikke på et meget langt link. Hvis en sådan e-mail modtages, skal der...

Voldgiftsnævnet lukker kl. 12.00

Voldgiftsnævnet lukker kl. 12.00

Da Voldgiftsnævnets IT-system skal opdateres, har nævnet ikke adgang til sit sagsbehandlingssystem fra kl. 12.00 i dag – den 27. august 2021. Der er fortsat adgang til at sende e-mails til Voldgiftsnævnets e-postkasse, ligesom nævnet kan læse e-mails. Efter kl. 12.00...

Ændrede evalueringer

Ændrede evalueringer

Voldgiftsnævnets evalueringsskema er ændret og begrænset til nogle få, men vigtige spørgsmål. Vi håber, det vil højne besvarelsesprocenten. Skemaet, der modtages med e-mail ved sagens afslutning, kan fremover som udgangspunkt besvares på ganske få minutter. I mere end...

IT-problemer

IT-problemer

Voldgiftsnævnet har IT-problemer, hvorfor der kan opleves en længere svartid og sagsbehandlingstid end normalt. Vi forventer, at det løses over de kommende dage. Vi kan fortsat kontaktes telefonisk, hvis der er sager, der haster. God pinse.   21.05.2021

God Kristi himmelfartsdag

God Kristi himmelfartsdag

Voldgiftsnævnet holder lukket Kristi himmelfartsdag og dagen efter, dvs. også fredag den 14. maj 2021. I hastesager kan vi kontaktes på tlf. nr. 40 46 38 48. 12.05.2021

Nyt om møder ved VBA og COVID-19

Nyt om møder ved VBA og COVID-19

Der er sket justeringer i myndighedernes smitteforebyggende anbefalinger, herunder at afstandskravet er sat ned til 1 meter, dog når muligt, og når der er særlig risiko for smitte, fortsat 2 meter. Denne ændring gælder også for aktiviteter under Voldgiftsnævnet,...