Alle artikler fra Kromann Reumert
Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri

Fra 1. januar 2023: Nye klimakrav til alt nybyggeri

Ændringerne til BR18 blev offentliggjort den 2. december 2022, hvor også vejledninger til ændringerne blev offentliggjort.  De nye regler kommer til at få stor betydning for hele byggebranchen og medfører bl.a., at en bygherre skal...

Grønlandsk entreprenør frifundet i konkurrenceerstatningssag

Grønlandsk entreprenør frifundet i konkurrenceerstatningssag

Sagen udspringer af en licitation i 2008, hvor Kang Total Byg blev lavestbydende, og siden forestod udvidelsen af terminalen i lufthavnen i Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord). I 2012 blev Kang Total Byg og en anden entreprenør, som var den eneste...

Ny lejelov vedtaget: Her er de væsentligste ændringer

Ny lejelov vedtaget: Her er de væsentligste ændringer

Hvad bør du vide om den nye lejelov? Formålet med den nye lejelov har været at forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at ændre i den nuværende retstilstand mellem lejer og udlejer. Ændringerne i loven har derfor...

Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer

Den delegerede bygherremodel og aftaleparadigmer

Den delegerede bygherremodel Ved en lovændring i 2020 fik boligorganisationerne eksplicit lovhjemmel til at anvende den delegerede bygherremodel, som går ud på, at bygherrerollen "uddelegeres" fra den almene boligorganisation til en privat...

Referencer fra konsortiesamarbejder | Kromann Reumert

Referencer fra konsortiesamarbejder | Kromann Reumert

En ny dom fra EU-Domstolen forholder sig til, i hvilket omfang tilbudsgivere kan bruge referencer og omsætning fra tidligere konsortiesamarbejder i forbindelse med egnethed og udvælgelse i et udbud. I den specifikke sag havde ordregiver stillet krav om en...

Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?

Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?

Vi ser jævnligt, at forskellen på leje- og forpagtningsforhold volder problemer, og det kan få store økonomiske konsekvenser at blande de to begreber sammen. I denne nyhed stiller vi skarpt på forskellen på at leje og forpagte...