Alle artikler fra Nexus Advokater
UGENS DOM: Hvordan fortolkes en klausul om ”åben fakturering”?

UGENS DOM: Hvordan fortolkes en klausul om ”åben fakturering”?

UGD 2022.45.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2022 og omhandler en tvist mellem en bygherre og en totalentreprenør vedrørende forståelsen af deres aftale om ”åben fakturering”. Bygherre (BH) indgik en aftale med totalentreprenør (TE) om...

UGENS DOM: Mangel på stadeopgørelse fik konsekvenser for bygherren

UGENS DOM: Mangel på stadeopgørelse fik konsekvenser for bygherren

UGD 2022.34.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2022 og omhandler en sag hvor en bygherres træk på entreprenørgaranti, efter entreprenørens konkurs undervejs i byggeriet, kun delvist kunne berettiges, eftersom manglen på en stadeopgørelse...

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGENS DOM: Kontraktens ordlyd fik afgørende betydning

UGD 2022.33.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og vedrører en tvist mellem en underentreprenør og en hovedentreprenør omhandlende ekstrabetaling. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en underentreprenør (UE) til at levere og montere...

UGENS DOM: Totalentreprenørs materialevalg viste sig uegnet

UGENS DOM: Totalentreprenørs materialevalg viste sig uegnet

UGD 2022.31.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo oktober 2020, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en totalentreprenør om mangler i forbindelse med en gulventreprise. En efterskole indgik som bygherre (BH) aftale med en totalentreprenør (TE) om...

UGENS DOM: Totalentreprenørs garanti skulle ikke nedskrives til 2%

UGENS DOM: Totalentreprenørs garanti skulle ikke nedskrives til 2%

UGD 2022.30.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en totalentreprenør om bl.a. forsinkelse, mangler, betaling for udført ekstraarbejde og nedskrivning af garanti. En bygherre (BH) og en...

UGENS DOM: Mangelfuld rådgivning ved opførelse af nyt lager

UGENS DOM: Mangelfuld rådgivning ved opførelse af nyt lager

UGD 2022.28.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020 og vedrører mangelfuld rådgivning i forbindelse med opbygning af et reolsystem i et nyopført lager. Mellem en bygherre (BH) og en rådgiver (R) opstod der en tvist, der omhandlede...

UGENS DOM: Hvornår kan der kræves fradrag i entreprisesummen?

UGENS DOM: Hvornår kan der kræves fradrag i entreprisesummen?

UGD 2022.26.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo november 2021 og omhandler hvorvidt der skulle ske fradrag for udgåede ydelser. I april 2017 indgik en totalentreprenør (TE) en underentreprisekontrakt med en underentreprenør (UE), hvorefter UE skulle...

UGENS DOM: Hvornår har entreprenøren en indsigelsespligt?

UGENS DOM: Hvornår har entreprenøren en indsigelsespligt?

UGD 2022.18.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio november 2021 og omhandler tvist om, hvorvidt afskalling af maling på vinduer skyldtes at man ikke havde totalafrenset som forudsat i arbejdsbeskrivelsen. En hovedentreprenør (HE) havde for en bygherre...

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGENS DOM: Arbejdsudleje eller entreprisekontrakt?

UGD 2022.13.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2021 og omhandler om en aftale mellem en entreprenør og et firma skal fortolkes som en entrepriseaftale eller som en aftale om arbejdsudleje. En hovedentreprenør (HE) havde antaget en...

UGENS DOM: Bygherre frifundet for at betale for ekstraarbejder

UGENS DOM: Bygherre frifundet for at betale for ekstraarbejder

UGD 2022.3.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten den 29. januar 2016, og vedrører en tvist mellem en bygherre og en entreprenør om forståelsen af tilbudslisten. Der blev indgået en entrepriseaftale mellem en bygherre (BH) og en entreprenør (E). E skulle...

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGENS DOM: Bygherre må selv bære ansvaret for vandskade

UGD 2022.1.1 Ugens dom er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2015 og vedrører en situation, hvor en privat bygherre ønskede en indtrådt frostsprængning erstattet af en totalentreprenør, der forinden havde forladt byggepladsen. En privat bygherre (BH) indgik en...

CMO søges til Nexus Advokater

Nexus Advokater er et specialistkontor i København, der udelukkende arbejder med byggeriet. Primært med entrepriseret og derudover med udbud og forsikring. Vi beskæftiger ca. 22 medarbejdere heraf 12 jurister. Henset til kontorets størrelse er der tale om en stilling...

UGENS DOM: Totalrådgiver og entreprenør pålagt anpartsvis ansvar

UGENS DOM: Totalrådgiver og entreprenør pålagt anpartsvis ansvar

UGD 2021.49.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio maj 2021, og vedrører en totalrådgiver der var ansvarlig for projekteringsmangler. Entreprenøren var dog også ansvarlig for udførelsesmangler, hvorfor ansvaret blev pålagt anpartsvis. En bygherre (BH)...

UGENS DOM: Privat bygherre frifundet for skader på naboejendom

UGENS DOM: Privat bygherre frifundet for skader på naboejendom

UGD 2021.48.1 Ugens dom er afsagt af landsretten ultimo maj 2015, og vedrører en sag hvor der ikke var grundlag for uden lovhjemmel at pålægge en privat bygherre objektivt ansvar for skade på naboejendommen. I december 2010 indgik en privat bygherre (BH) en...

Nyt webinar-afsnit: Der er ingen dumme spørgsmål

Nyt webinar-afsnit: Der er ingen dumme spørgsmål

I denne del 14 af 20 fortæller advokat, Simon Heising om, hvorfor der ikke er nogle dumme spørgsmål – hvilke dumme spørgsmål du kan stille og, hvilke konsekvenser det kan have ikke at stille dem. Se med her

Byggenyt er nu også tilgængelig som webinar 🎬

Byggenyt er nu også tilgængelig som webinar 🎬

I sidste uge lancerede Nexus Advokater vores nye podcast ’Byggenyt’, hvor advokat, Simon Heising går i dybden med UGENS DOM. Nu har han sat video på, så han også kan tegne og fortælle dem. I den første video fortæller Simon Heising om alle oktober måneds UGENS...

UGENS DOM: Uberettiget ophævelse bl.a. pga. manglende påkrav

UGENS DOM: Uberettiget ophævelse bl.a. pga. manglende påkrav

UGD 2021.44.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo marts 2021, og vedrører en hovedentreprenørs uberettigede ophævelse overfor en underentreprenør. Ved opførelse af et nyt fængsel for en bygherre (BH) havde en hovedentreprenør (HE) påtaget sig at udføre...

Byggenyt – ny podcastepisode ude nu 🎶

Byggenyt – ny podcastepisode ude nu 🎶

I denne episode gør advokat, Simon Heising dig klogere på, entrepriseforsikring og dennes dækning for vandskade. Hør, hvad du kan lære af denne gennemgang af kendelsen fra Voldgiftsnævnet samt, hvad der især er vigtigt. Du kan lytte med på bl.a. Spotify, Apple...

Ny podcast 🎶

Ny podcast 🎶

Nexus Advokater har i dag lanceret vores nye podcast: Byggenyt Byggenyt gør dig klog på byggeriets regler, faldgruber og mulige løsninger. Advokat, Simon Heising gennemgår – let spiseligt og med et tvist af humor – entrepriserettens domme og kendelser fra...

Nyt afsnit – sig ja til alle sager

Nyt afsnit – sig ja til alle sager

I denne del 12 af 20 fortæller advokat, Simon Heising om, hvorfor du bare ukritisk skal sige ja tak til alle sager… eller hvad? Se med her

Vil du være en del af Nexus Advokaters skarpe studenter-team?

Vil du være en del af Nexus Advokaters skarpe studenter-team?

Nexus Advokater søger lige nu yderligere 2 stud.jur’er til vores dygtige og velfungerende studenterteam, som består af 6 studenter. Vi er et specialistkontor indenfor entrepriseret og arbejder stort set kun indenfor dette. Vi beskæftiger 22 medarbejdere, vi gør meget...

Vil du være en del af Nexus Advokaters studenter-team?

Vil du være en del af Nexus Advokaters studenter-team?

Nexus Advokater søger lige nu yderligere 2 stud.jur’er til vores dygtige og velfungerende studenterteam. Vi er et specialistkontor indenfor entrepriseret og arbejder stort set kun indenfor dette. Vi beskæftiger 22 medarbejdere, vi gør meget for at være en god,...

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

Hurtige afgørelser – Samlet 2021

💡📖 Hurtige afgørelser – samlet 2021 📖 💡 Hurtige afgørelser er en tvisteløsningsmetode hvorpå parterne kan undgå en ofte længerevarende og dyr voldgiftssag. I dette dokument har vi taget udgangspunkt i 9 principielle afgørelser for at skildre hvorfor denne...

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Hurtig afgørelse: Tvist om aftales omfang

Sagen O-32 fra maj 2021 omhandlede hvilke ydelser der var omfattet af en entreprisekontrakt, hvorvidt underentreprenøren (UE) havde krav på ekstrabetaling og hvorvidt hovedentreprenøren (HE) havde modkrav overfor UE som følge af forsinkelse og mangler ved de af UE...

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Hurtig afgørelse: Tvist om ekstraarbejder

Sagen O-25 blev anlagt som hurtig afgørelse efter AB 18 §68, stk. 1, da den omhandlede krav på betaling for ekstraarbejder. Sagen omhandler en entreprenør (E) som med en bygherre (BH) havde indgået en totalentrepriseaftale iht. ABT 18. E krævede, at BH betalte ca....

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Hurtig afgørelse: Tvist om tidsfristforlængelse

Sagen O-13 fra juni 2020 vedrører krav på tidsfristforlængelse og blev behandlet som hurtig afgørelse efter ABT § 66. Tvisten udsprang af parternes totalentrepriseaftale iht. ABT 18. Entreprenøren (E) krævede, at bygherren (BH) skulle anerkende, at E havde ret til...

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷

👷🚧 ENTREPRISE OG BYGGERI 2020🚧👷 Nu kan du læse samtlige kendelser og domme vedrørende entrepriseretten fra hele 2020 samt resuméer hertil i en fyldestgørende domssamling. Dokumentet er velegnet til dig, der vil have et lynhurtigt overblik. Ligeledes vil dokumentet...

Nyt afsnit ude nu – glem detaljerne

Nyt afsnit ude nu – glem detaljerne

I denne del 5 af 20 fortæller advokat Simon Heising om, hvorfor du ikke fordybe dig ikke i detaljerne… og hvilke konsekvenser det har. Se med her

Nyt afsnit ude nu – mails

Nyt afsnit ude nu – mails

I denne del 3 af 20 fortæller advokat Simon Heising om, hvorfor du skal undlade at besvare mails, og hvilke konsekvenser det kan have. Se med her

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Hurtig afgørelse: Tvist om mistet dækningsbidrag

Sagen O-18 fra juni 2020 omhandler mistet dækningsbidrag på en totalentreprise. En totalentreprenør (TE) havde anlagt sag mod en bygherre om mistet dækningsbidrag. Bygherren (BH) påstod, at sagen ikke kunne behandles som en hurtig afgørelse og dermed burde afvises....

Bliv en del af teamet

Bliv en del af teamet

Bliv en del af teamet Vi søger 2 nye kollegaer til vores kontor på Østerbro. Vi søger en nyuddannet og en erfaren advokatfuldmægtig til at bistå med sagshåndtering indenfor entrepriseret. Fælles for stillingerne er, at du har lyst til at specialisere sig inden for...

📣 🎬 Missede du et afsnit af entrepriseserien? 🎬 📣

📣 🎬 Missede du et afsnit af entrepriseserien? 🎬 📣

📣 🎬 Missede du et afsnit af entrepriseserien? 🎬 📣 I 10 afsnit kommer advokat, Simon Heising rundt om de vigtige pointer inden for byggeriet med tips og ‘huskere’ til dig, der vil undgå fælderne. Du kan se eller gense alle afsnittene her

📣 🎬 Et vigtigt tip til entreprenøren 🎬 📣

📣 🎬 Et vigtigt tip til entreprenøren 🎬 📣

📣 🎬 Et vigtigt tip til entreprenøren 🎬 📣 I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 10 af 10, giver Simon Heising tips til, hvilke ressourcer du bør sætte af som...

📣 🎬 Hør, hvorfor det er altafgørende at tage ejerskab 🎬 📣

📣 🎬 Hør, hvorfor det er altafgørende at tage ejerskab 🎬 📣

📣 🎬 Hør, hvorfor det er altafgørende at tage ejerskab 🎬 📣 I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 9 af 10, giver Simon Heising tips til, hvordan man samler erfaring,...