Voldgiftsnævnets bestyrelse har den 21. november 2023
vedtaget ”Statut 2024” med ikrafttræden 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt
af Social-og Boligstyrelsen den 22. februar 2024.

Ændringerne i den nye statut vedrører primært bestyrelsens sammensætning (§ 3), muligheden for at udpege yderligere voldgiftsdommere også fra Højesteret (§ 4), sikkerhedsstillelse og tegningsret (§ 7).

26.02.2024