Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Voldgiftsnævnet har på ny samlet en lang række afgørelser, der er kort refereret i anden udgave af praksisnotatet vedrørende hurtige afgørelser/opmandsafgørelser, som vi nu deler med vores brugere.Notatet vedrører primært processuelle afgørelser om f.eks. forhandling...
Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

G-sager skal anlægges via VBA Portalen

Sager vedrørende sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed (G-sager) skal anlægges via VBA Portalen fra den 11. marts 2024. Dette sker som et led i Voldgiftsnævnets løbende udvidelse af portalens anvendelse, jf. tidligere nyheder.    Klager bedes oprette...
Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Voldgiftsnævnets nye statut

Voldgiftsnævnets bestyrelse har den 21. november 2023 vedtaget ”Statut 2024” med ikrafttræden 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt af Social-og Boligstyrelsen den 22. februar 2024. Ændringerne i den nye statut vedrører primært bestyrelsens sammensætning (§ 3),...
Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn

Voldgiftsnævnet har samlet en lang række processuelle afgørelser om syn og skøn, der er kort refereret i Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn nedenfor. Notatet vedrører primært, hvilke spørgsmål der kan stilles, og hvilke bilag der kan fremlægges, men...
Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Voldgiftsnævnets åbningstider jul og nytår 2023-24

Voldgiftsnævnet har som sædvanlig lukket d. 23. – 27. december, begge dage inklusiv. Den 28. december har vi åbent for hastesager fra kl. 9-15. Fra den 28. december 2023 kl. 16.00 til den 1. januar 2024 kl. 24.00 har Voldgiftsnævnet helt lukket grundet en omfattende...
Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Opdag VBA Portalen

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet! VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail....