Der mangler en fælles metode til tilstandsvurderinger af bygninger, som bl.a. kan være med til at sikre, at data kan bruges igennem flere år og på tværs af bygninger og rådgivere af byg- og driftsherrerne. I et nyt projekt skal Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg derfor udvikle en bred og anvendelig standard for tilstandsvurdering samt en tilhørende vejledning. Bygherreforeningen søger nu personer, der ønsker at være med i en referencegruppe til projektet.

Der mangler en fælles metode til tilstandsvurdering af bygninger. Det giver af flere årsager et dårligt beslutningsgrundlag for byg- og driftsherrer, og der er brug for at hjælpe branchen til en bedre styring af vedligeholdelse af den samlede bygningsportefølje. Nu har Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg fået støtte til et nyt projekt, der skal udvikle en fælles standard og en tilhørende guide til branchen. Bygherreforeningen søger nu dedikerede personer, der ønsker at være med til at afprøve og implementere den udviklede metode i deres egen proces for tilstandsvurdering.

Manglende standardisering giver dårligt beslutningsgrundlag

”Det er en stor udfordring for byg- og driftsherrer at formulere et udbud, der favner på tværs af både de forskellige eksisterende registreringer og behovet for nye data. For hver enkelt udbud af bygningssyn skal der gøres overvejelser om, hvor meget der skal synes, hvordan der skal synes, samt kvalitetsniveauet. Det resulterer i en stor risiko for, at tilstandsvurderinger varierer for meget fra gang til gang. Og det giver et dårligt beslutningsgrundlag, så byg- og driftsherrer mister muligheden for en langsigtet styring og opdatering af deres vedligeholdelsesplaner. Desuden umuliggør det sammenligning af data på tværs af en portefølje og benchmarking med andre” udtaler Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

”En fælles metode til tilstandsvurdering vil klæde os bedre på til at tage en kvalificeret beslutning om de rigtige vedligeholdelsesindsatser, både i forhold til økonomi, anvendelse, energi og bæredygtighed. Det vil være til gavn for borgere, brugere, bygningsejere og miljøet. Vi ser derfor frem til i projektet at udvikle en fælles standard, som alle kan bruge” afslutter han.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Skriv til Lars Bertelsen, områdechef for medlemmer og administration i Bygherreforeningen, hvis du ønsker at blive en del af projektets referencegruppe.