Blogindlæg skrevet af: Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

 

 

Renovering i ny politisk virkelighed. Foto: Anders Hviid

 

 

Danmark har fået en ny regering, og der er store forandringer i vente, som også berører renoveringsområdet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede den 28 juni sin nye smalle Venstreregering og regeringsgrundlaget  ”Sammen for Fremtiden”.
Ressortområderne er blevet væsentligt omfordelt i forhold til den tidligere regering, ministerier nedlagt –  heriblandt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter – og Miljøministeriet er slået sammen med fødevarer. Når det kommer til renoveringsdagsordenen, er der især tre ting at være opmærksom på:

 

Bygninger og bæredygtighed skilles ad
Bygninger som ressortområde adskilles fra klima og energi, og vil i fremtiden ligge i et Transport- og bygningsministerium under Hans Christian Schmidt. Det åbner på den ene side mulighed for et samlet blik på infrastrukturen – på den anden side er det dybt bekymrende, at flytningen af bygningsområdet væk fra klima og energi kan trænge bæredygtighedsdagsorden i baggrunden.

 

Grønnere Boligjob-ordning
Boligjob-ordningen genoplives, og der er netop blevet indgået et forlig om en grønnere udgave af ordningen mellem Venstre, SF, Alternativet, DF og Konservative. I 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den i højere grad understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Arkitektforeningen vil i den forbindelse fortsætte arbejdet med at sikre at rådgivning, herunder arkitektrådgivning, også omfattes af ordningen. Uvildig rådgivning er med til at sikre langsigtede, helhedsorienterede løsninger, der harmonerer med byggeriets og lokalområdets samlede kvaliteter.

 

Boligministeriet nedlægges
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter nedlægges, og ansvaret for boliger vil fremover høre under et Udlændinge-, integrations og boligministerium. Arkitektforeningen vil fortsat gøre opmærksom på de positive effekter, fysiske forandringer har i samspil med sociale indsatser i udsatte boligområder. Samtidig minder vi om, at de almene boliger ikke kun er sociale og integrationsmæssige problemråder: Omkring 1 mio. danskere bor i en almen bolig, og boligorganisationerne har i mere end 100 år arbejdet på at skaffe bedre, billige boliger til den brede befolkning, og har stået bag nogle af de bedste boligbyggerier, vi har. Endvidere vil Arkitektforeningen arbejde for at det tidl. ministeriums initiativer, fx anbefalingerne fra tænketanken Byen 2025 og Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig følges til dørs.

 

Hvad nu?
Et sted, regeringen meget nemt kunne starte, var at energirenovere de offentlige, ikke mindst statslige, bygninger efter de bedste standarder og højeste kvalitet. Her halter det desværre en del i forhold målet om at  statens energiforbrug skal reduceres med 14 % fra 2006 til 2020. Konkrete mål for energirenovering af statens bygninger, vil være et stort skridt ad den rigtige vej.

En ny regering er altid en ny mulighed for forandringer, og Renovering på Dagsordenen er i den forbindelse en vigtig spiller i arbejdet for at udbrede viden om bæredygtig, helhedsorienteret renovering over for den nye regering.
Nøglen til et bedre og bæredygtigt bygget miljø ligger nemlig ikke mindst i et vedholdende fokus på langsigtet værdiskabelse.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.